Népszerű bejegyzések

2011. május 31., kedd

Milyen varratfajtákat ismerünk?


Varratok fajtái

Átmenővarratok: amikor a varratok az anyag mindkét oldalán láthatók, mert a tű a varrócérnát úgy vezeti át az anyagon, hogy a tű beszúrása az anyag egyik, a tű kiszúrása pedig az anyag másik oldalán van.
Nem átmenővarratok: amikor a varratok csak részben hatolnak be az anyagba, így csak az anyag egyik oldalán láthatók, mert a tű a varrócérnát úgy vezeti át az anyagon, hogy a tű beszúrása és kiszúrása az anyag ugyanazon az oldalán történik. A nem átmenő öltések képzése megoldható az anyagot behajtva egyenes tűvel vagy az anyagot kidomborítva, hajlított tűvel.

2011. május 30., hétfő

A gépi alap és módosított öltések


Cikcakköltés
A gépi alap- és módosított öltések:
Huroköltésű varrat, a legáltalánosabban alkalmazott gépi alapöltéstípus.

Módosított huroköltésű varratok: cikcakkhuroköltés, gépi stafírozóöltés.
Egyfonalas láncöltés.
Módosított egyfonalas gépi láncöltések: egyfonalas cikcakkláncöltés, egyfonalas szegőöltés, gépi pikírozóöltés.
Kétfonalas láncöltés.
Módosított többfonalas láncöltések: cikcakk kétfonalas láncöltés, kétfonalas szegőöltés, háromfonalas szegőöltés, selyemgomblyuk-öltés.

2011. május 27., péntek

Mik a kézi alap és módosított öltés?Kézi alap- és módosított öltések

  A fontosabb kézi alap- és módosított öltések:
Fűzőöltés, a kézi varrás legegyszerűbb öltéstípusa. Leggyakrabban ideiglenes öltésként alkalmazzák (fércelés).
Módosított kézi öltések.
Kézi huroköltés, a huroköltésből visszaöltéssel létrehozott öltéstípus.
Kézi cikcakköltés, ferde irányú tisztázóöltésnek nevezik.
Pelenkaöltés, a kézi cikcakköltésből a varrócérna feltartásával képzett öltés.
Kézi gomblyuköltés, kettős feltartással a kézi cikcakköltésből származik.
Kézi rejtett öltés (hólozás), a tűt a varrás irányában szúrják be felváltva a két anyagrétegbe.

2011. május 25., szerda

Mik a varratok?
Egysoros varratok: egy varrat van az anyagban, vagy egy varrat kapcsolja össze az anyagrétegeket.
Többsoros varratok: amikor párhuzamosan több varrat van az anyagban. Ezek fajtái: azonos független varratok, azonos összekapcsolt varratok, különböző független varratok, különböző összekapcsolt varratok

2011. május 20., péntek

Mik a varrás alapfogalmai ?


A varrás eredete nagyon messzire nyúlik vissza. Az első próbálkozások valószínűleg azok voltak, amikor az ősember az állatokról lenyúzott bőröket feldarabolta, tüskékkel, halszálkákkal, hegyes fadarabokkal összetűzte, majd háncsokkal, állati inakkal, különböző növényi rostokkal fűzte össze. Később a lyukasztást és ezeknek a szálaknak a lyukakba való befűzését egyesítette oly módon, hogy a hegyes csontszilánkba lyukat fúrt és ebbe fűzte a szálat. Így született meg a ma használatos varrótű őse.
A varrat egy cérnának önmagával vagy több cérnának egymással való kapcsolata.
Öltés a varrat legkisebb ismétlődő részegysége.
Varrattípus a varratok kapcsolódásának módja.
A varrások kialakításának és a varratok alkalmazásának módja.

2011. május 19., csütörtök

Mi a felfektesés menete.....


Egyirányú: szabásminták egyirányú elhelyezése.
Kétirányú: szabásminták egymáshoz viszonyítva 180°-os elfordításban is lehetnek.
Tükrös: a modell összes alkatrészét tartalmazza, tehát egy terítéklapból kiszabhatók az alkatrészek (jobb-bal).

 
Páros: a szimmetrikus alkatrészek közül csak az egyik (jobb vagy bal) a másik a vele színoldallal szemben aláhelyezett terítéklapból.
Egy-két-háromdarabos felfektetés: egy azonos nagyságszámú modell 1-2-3 darabjának szabásmintáit tartalmazza.


Több méretnagyságú felfektetés: egy modell több méretnagyságának szabásmintái.
Több modelles felfektetés: egy gyártmány több modelljének szabásmintáit fektetik össze.
Szekciós vagy több részre osztható felfektetés: a szabásminták hosszirányban egyenes vonallal több részre oszthatók. Az alkatrészek szabásmintái toldott terítéklapból is kiszabhatók.